Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Kovačevac

Železnička stanica Kovačevac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Kovačevac

Železnička stanica Kovačevac

 

Put do železničke stanice u Kovačevcu

Put do železničke stanice u Kovačevcu

 

Peron na železničkoj stanici u Kovačevcu

Peron na železničkoj stanici u Kovačevcu

 

Zgrada stanice sa staničnim satom

Zgrada stanice sa staničnim satom

 

Odlazni koleseci prema Velikoj Plani

Odlazni koleseci prema Velikoj Plani

 

Okolina železničke stanice Kovačevac

Okolina železničke stanice Kovačevac

 

Lepe stare seoske kuće na putu do stanice

Lepe stare seoske kuće na putu do stanice

 


Zahvaljujem se: