Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Ratare

Železnička stanica Ratare, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Ratare

Železnička stanica Ratare

 

Okolina stanice Ratare

Okolina stanice Ratare

 

Dolazni kolosek iz pravca Kusatka

Dolazni kolosek iz pravca Kusatka

 


Zahvaljujem se: