Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Ćićevac

Železnička stanica Ćićevac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Ćićevac

Železnička stanica Ćićevac

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Službeni stanični sat i zvona

Službeni stanični sat i zvona

 

Peron železničke stanice u Ćićevcu

Peron železničke stanice u Ćićevcu

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Tipski stanični klozet

Tipski stanični klozet

 

Odlazni koloseci ka Stalaću

Odlazni koloseci ka Stalaću

Deo

Stanični koloseci

Stanični koloseci

 

Ručna skretnica broj 6.

Ručna skretnica broj 6.

 

Okolina železničke stanice u Ćićevcu

Okolina železničke stanice u Ćićevcu

 

Stari stanični objekti

Stari stanični objekti

 

Stari stanični objekat

Stari stanični objekat

 

Stražara na ulasku u stanicu

Stražara na ulasku u stanicu

 

Pružni prelaz na putu za stanicu

Pružni prelaz na putu za stanicu

 

Kuće kraj pruge

Kuće kraj pruge

 


Zahvaljujem se: