Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Staro Selo

Železnička stanica Staro Selo, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Staro Selo

Železnička stanica Staro Selo

 

Put za stanicu

Put za stanicu

 

Dolazni koloseci u železničku stanicu Staro Selo

Dolazni koloseci u železničku stanicu Staro Selo

 

Ulazak u stanicu

Ulazak u stanicu

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Seosko dvorište s perunikom, Bajinci, Crna Trava

Odlazni koloseci iz železničke stanice Staro Selo

 

Pružni prelaz u blizini stanice

Pružni prelaz u blizini stanice

Dvorište železničke stanice

Dvorište železničke stanice

 


Zahvaljujem se: