Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Drenovac

Železnička stanica Drenovac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Drenovac

Železnička stanica Drenovac

 

Pružni prelaz i železnička stanica Drenovac

Pružni prelaz i železnička stanica Drenovac

 

Peron železničke stanice

Peron železničke stanice

 

Železnička stanica u Drenovcu

Železnička stanica u Drenovcu

 

Odlazni koloseci ka Stalaću

Odlazni koloseci ka Stalaću

 

Zgrada železničke stanice u Drenovcu

Zgrada železničke stanice u Drenovcu

 

Železnička stanica Drenovac

Železnička stanica Drenovac

 

Pružni prelaz

Pružni prelaz

 

Spomenik žrtvama Balkanskih i Prvog svetskog rata pored železničke stanice u Drenovcu

Spomenik žrtvama Balkanskih i Prvog svetskog rata pored železničke stanice u Drenovcu

 


Zahvaljujem se: