Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Sikirica - Ratari

Železnička stanica Sikirica - Ratari, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Sikirica - Ratari

Železnička stanica Sikirica - Ratari

 

Detalj fasade stanične zgrade

Detalj fasade stanične zgrade

 

Pogled na peron

Pogled na peron

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Peron železničke stanice Sikirica i Ratari

Peron železničke stanice Sikirica i Ratari

 

Peron železničke stanice Sikirica i Ratari

Peron železničke stanice Sikirica i Ratari

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Tipski stanični klozet

Tipski stanični klozet

 

Glavni ulaz u staničnu zgradu Sikirica i Ratari

Glavni ulaz u staničnu zgradu Sikirica i Ratari

 

Glavni ulaz u staničnu zgradu Sikirica i Ratari

Glavni ulaz u staničnu zgradu Sikirica i Ratari

 


Zahvaljujem se: