Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Novo Selo

Železnička stanica Novo Selo, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Novo Selo

Železnička stanica Novo Selo

 

Blagajna i čekaonica u železničkoj stanici Novo Selo

Blagajna i čekaonica u železničkoj stanici Novo Selo

 

Izlaz na peron

Izlaz na peron

 

Stanični peroni

Stanični peroni

 

Zgrada železničke stanice Novo Selo

Zgrada železničke stanice Novo Selo

 

Pružni prelaz u blizini železničke stanice Novo Selo

Pružni prelaz u blizini železničke stanice Novo Selo

 

Železnička stanica Novo Selo

Železnička stanica Novo Selo

 


Zahvaljujem se: