Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Gilje

Železnička stanica Gilje, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Gilje

Železnička stanica Gilje

 

Stara železnička stanica Gilje

Stara železnička stanica Gilje

 

Dolazni koloseci iz pravca Jagodine

Dolazni koloseci iz pravca Jagodine

 

Panorama novog železničkog stajališta u Gilju

Panorama novog železničkog stajališta u Gilju

 

Peroni novog železničkog stajališta u Gilju

Peroni novog železničkog stajališta u Gilju

 

Napuštena železnička stanica Gilje

Napuštena železnička stanica Gilje

 

Zgrada stare železničke stanice Gilje

Zgrada stare železničke stanice Gilje

 

Stara železnička stanica u Gilju, kraj puta Jagodina - Paraćin

Stara železnička stanica u Gilju, kraj puta Jagodina - Paraćin

 

Železničko stajalište u Gilju

Železničko stajalište u Gilju

 


Zahvaljujem se: