Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Jagodina

Železnička stanica Jagodina, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Jagodina

Železnička stanica Jagodina

 

 Crna Trava

Glavni ulaz u železničku stanicu Jagodina

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Zvanični, službeni stanični sat

Zvanični, službeni stanični sat

 

Panorama železničke stanice u Jagodini

Panorama železničke stanice u Jagodini

 

Stanični koloseci

Stanični koloseci

 

Industrijski objekti pored stanice

Industrijski objekti pored stanice

 

Stanični magacini

Stanični magacini

 

Prilazni, industrijski put do stanice u Jagodini

Prilazni, industrijski put do stanice u Jagodini

 

Železnička mehanizacija

Železnička mehanizacija

 

Izlaz iz stanice

Izlaz iz stanice

 

Panorama železničke stanice u Jagodini

Panorama železničke stanice u Jagodini

 


Zahvaljujem se: