Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Paraćin

Železnička stanica Paraćin, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Paraćin

Železnička stanica Paraćin

 

Detalj fasade stanične zgrade

Detalj fasade stanične zgrade

 

Stanični peron i ulaz u čekaonicu

Stanični peron i ulaz u čekaonicu

 

Blagajna na stanici u Paraćinu

Blagajna na stanici u Paraćinu

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Panorama železničke stanice Paraćin

Panorama železničke stanice Paraćin

 

Teretni vagon

Teretni vagon

 

Stanični magacin

Stanični magacin

 

Peron železničke stanice u Paraćinu

Peron železničke stanice u Paraćinu

 

Okolina stanice

Okolina stanice

 

Glavni ulaz u železničku stanicu Paraćin

Glavni ulaz u železničku stanicu Paraćin

 


Zahvaljujem se: