Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Ćuprija

Železnička stanica Ćuprija, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Ćuprija

Železnička stanica Ćuprija

 

Peron železničke stanice u Ćupriji

Peron železničke stanice u Ćupriji

 

Jedinstveno arhitektonsko rešenje stanične zgrade

Jedinstveno arhitektonsko rešenje stanične zgrade

 

Ulaz u staničnu čekaonicu

Ulaz u staničnu čekaonicu

 

Blagajne i čekaonice stanice u Ćupriji

Blagajne i čekaonice stanice u Ćupriji

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Stara stanična česma

Stara stanična česma

 

Vodonapojni toranj za parne lokomotive

Prepoznatljivi stanični objekat: vodonapojni toranj za parne lokomotive

 

Vodonapojni toranj za parne lokomotive

Vodonapojni toranj za parne lokomotive

 

Lepa seoska kuća porodice Nikolić, Bajinci, Crna Trava

Izlazni stanični semafori

 

Stanični objekat

Stanični objekat

 

Dolazni koloseci iz pravca Jagodine

Dolazni koloseci iz pravca Jagodine

 

Fasada stanične zgrade prema gradu

Fasada stanične zgrade prema gradu

 

Detalj vagonske okretnice

Detalj vagonske okretnice

 

Vagonska okretnica u remontnom preduzeću

Vagonska okretnica u remontnom preduzeću

 

Vodonapojnik za parne lokomotive

Vodonapojnik za parne lokomotive

 

Kolski točkovi u remontnom pogonu

Kolski točkovi u remontnom pogonu

 


Zahvaljujem se: