Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

 

EDICIJA MONOGRAFIJA

Otkrivanje Srbije - Zapisi

U Ediciji monografija "Otkrivanje Srbije - Zapisi", novim, autentičnim fotografijama i pratećim tekstovima, predstavljamo opštine i naselja, viđene očima i kamerom putopisca. (Detaljnije o Ediciji monografija)

Na putu za Araču, manastir Jelisavete Kotromanić Anžujske iz 1370. godine

Na putu za Araču, manastir Jelisavete Kotromanić Anžujske iz 1370. godine

 


 

DA OSTAVIMO
TRAG I ZAPIS

Vreme mobilnih telefona, interneta i društvenih mreža, pored nesumnjivih prednosti, donelo je previše površnih, nepovezanih i neproverenih informacija, priča i fotografija. Krećući se tim virtuelnim prostorima zaboravili smo da putujemo. Naše priče i sećanja, na neka skrivena, a lepa mesta, sve su ređa, ili ih više nema ...

 

PROJEKAT

Zaboravljena arhitektura banatskih sokaka

Teritorija Vojvodine, uključujući Banat, često je menjala državu. Kad god se to desilo, dolazilo je do migracija stanovništva. Neki su odlazili, drugi su dolazili. Nove vlasti donosile su svoja pravila uređenja gradova i sela, a novi stanovnici svoje potrebe, navike i običaje. Nekada uređene i prepoznatljive ambijente, vremenom zamenili su novi, stilski i u svakom pogledu, nedefinisani urbanistički i arhitektonski pokušaji. (Nepregledna tišina banatskih sela)

Nova Crnja, 1938, WA

Nova Crnja, natpis na fasadi: 1938, WA

 


PROJEKAT

Istraživanje i dokumentovanje železničkog nasleđa na pruzi Mala Krsna - Majdanpek

Četiri deonice pruge Mala Krsna - Majdanpek građena je u periodu od 1920. do 1969. Prva deonica je Mala Krsna - Požarevac (1920, 17km), druga deonica je Požarevac - Kučevo (1939, 61km), treća Kučevo - Brodica (1948, 16 km) i konačno: Brodica - Majdanpek (Debeli lug), duga 27 km. (priče s pruge)

Pruga Mala Krsna - Majdanpek

Pruga Mala Krsna - Majdanpek (Map data © 2022 Google)

 


 

PROJEKAT

Tehničko i arhitektonsko nasleđe na prugama Vojvodine

Prva pruga prošla je delom Banata 1854. godine. Prolazeći kroz Jasenovo i Belu Crkvu u Srbiji, povezala je Oravicu i Bazijaš u Rumuniji. (priče s pruge)

Čekrci za upravljanje rampom i skretnicama na železničkoj stanici Alibunar

Upravljački blok u železničkoj stanici Alibunar

 


 

Ubrzani razvoj železničkog saobraćaja krajem XIX veka karakterističan je i za Vojvodinu, koja je do 1918. bila deo Austro-Ugarskog carstva. Na osnovu odredbi Berlinskog kongresa, Srbija se obavezala da otpočne razvoj železničkog saobraćaja. Tako je prva pruga u Srbiji, na relaciji Beograd - Niš, puštena u saobraćaj 1884. godine, a u Beogradu je 1884-85. godine završena prelepa železnička stanica.

Pruge Vojvodine

 

PROJEKAT

Prugom Orijent ekspresa kroz Srbiju

Posle 135 godina od prvog prolaska (1885. godine), putovali smo prugom Orijent ekspresa od Šida do Dimitrovgrada. (priče s pruge)

Beograd, Glavna železnička stanica

Prvi voz sa Glavne železničke stanice u Beogradu pošao je 3. septembra 1884. godine

 


 

Dovršetak izgradnje pruge Beograd - Niš 1884. godine omogućio je da Orijent ekspres, prvi i najznačajniji evropski voz, 1885. godine počne da saobraća na relaciji Pariz - Beč - Beograd - Niš.

Planinskim, šumskim i seoskim putevima po Srbiji

Tragovima Jovana Cvijića, Josifa Pančića, pa Evlije Čelebije, Feliksa Kanica, Džona Rida, Arčibalda Rajsa i Rebeke Vest kroz Srbiju. (priče s putovanja)

Pogled na jedan od zaseoka Severova, Arilje

Letnje jutro u Severovu, avgust 2013.

 


U prošlim vremenima Jovan Cvijić, Josif Pančić, pa Evlija Čelebija, Feliks Kanic, Džon Rid, Arčibald Rajs, Rebeka Vest posetili su najlepša, skrivena mesta u Srbiji i napisali najlepše priče. Ovih dana, a nakon stotinak godina, putujemo Srbijom i beležimo nove priče.

 


PROJEKAT

"Zaboravljena Srbija
- poslednje godine crnotravskih sela"

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za 2019. godinu, podržan je naš projekat: "Zaboravljena Srbija - poslednje godine crnotravskih sela". Projekat je realizovan u periodu juni - decembar 2019. godine, na teritoriji opštine Crna Trava. (Nove priče o crnotravskim selima)

Selo Dojčinovci (Dojčinova Mahala), Crna Trava, juli 2019 - autor Zoran Cvetković

Selo Dojčinovci (Dojčinova Mahala), Crna Trava, juli 2019.

 


 

Prikaz projekta u Politikinom Magazinu

Politika Magazin, 4. april 2021.

Politika Magazin, 4. april 2021.

Izložba "I ovo je Srbija"

Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Galerija nauke i tehnike
29. maj - 15. juni 2018. godine

U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljene su fotografije i priče o udaljenim i zaboravljenim delovima Srbije, do kojih se stiže seoskim i poljskim putevima. Autor izložbe je mr Zoran Cvetković, recenzent je akademik Dragan Škorić, SANU. Posle Beograda, izložba je putovala u Niš, Žagubicu, Smederevo, Kragujevac, Novo Miloševo i Novi Sad. (ceo tekst)

Izložba - I ovo je Srbija, autor Zoran Cvetković

 


Kako i zašto odabrati "pravi put"

Na putovanjima po Srbiji najčešće koristim terensko vozilo, pa radije biram lokalne i seoske puteve. Vožnja je sporija, mnogo je mesta na kojima se može stati i napraviti par fotografija. Ukoliko je vreme lepo (proleće, leto i jesen), bez provale oblaka i grada, vožnja lokalnim putem dugo traje i još duže pamti. (ceo tekst)

Mala seoska bašta u selu Bliznak, Žagubica

Mala seoska bašta u selu Bliznak, Žagubica

 


U POSETI

Bergamo, Italija

Città Alta - Bergamo, Italija

Ne znam da li je Le Corbusier zaista rekao da je glavni trg u Gornjem gradu Bergama (Città Alta) najlepši trg, koji je video. U bilo kom slučaju, udžbenici arhitekture pisani su i u Bergamu.